Trang 2082, kết quả từ 20811 tới 20820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Đức Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Công Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Văn Công Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Văn Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Văn Công Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Văn Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...207720782079208020812082208320842085...74341