Trang 2091, kết quả từ 20901 tới 20910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Thị Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Cứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cứu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Ngô Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Ngô Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Anh Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...208620872088208920902091209220932094...74341