Trang 2093, kết quả từ 20921 tới 20930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ út Im

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Im, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ út Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Sỹ Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...208820892090209120922093209420952096...74341