Trang 2094, kết quả từ 20931 tới 20940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Báo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ út Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Truyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Thái Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...208920902091209220932094209520962097...74341