Trang 2095, kết quả từ 20941 tới 20950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Huy Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tăng Tiến Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Tiến Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 18/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209020912092209320942095209620972098...74341