Trang 2096, kết quả từ 20951 tới 20960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Hiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thanh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Quang Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Doản Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doản Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209120922093209420952096209720982099...74341