Trang 2104, kết quả từ 21031 tới 21040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Uống Văn Hẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Uống Văn Hẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Ung Thị Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Thị Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Tuyết Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuyết Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đào Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ung Thị Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Thị Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209921002101210221032104210521062107...74341