Trang 2106, kết quả từ 21051 tới 21060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210121022103210421052106210721082109...74341