Trang 2103, kết quả từ 21021 tới 21030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Gióng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Gióng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Công Đuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Đuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Trọng Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trọng Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Diển Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Diển Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209820992100210121022103210421052106...74341