Trang 2099, kết quả từ 20981 tới 20990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Uông Văn Ngoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Uông Văn Ngoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ út Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Cương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đào Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đào Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Đình Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Công Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Tứ Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tứ Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209420952096209720982099210021012102...74341