Trang 2100, kết quả từ 20991 tới 21000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngữ Xuân Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngữ Xuân Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209520962097209820992100210121022103...74341