Trang 2102, kết quả từ 21011 tới 21020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Xuân Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lang Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Minh Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Giá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Trọng Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Giai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209720982099210021012102210321042105...74341