Trang 2105, kết quả từ 21041 tới 21050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Viết Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bá Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Minh Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đậu Trọng Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Trọng Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Đại Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Đại Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210021012102210321042105210621072108...74341