Trang 2101, kết quả từ 21001 tới 21010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 24/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Luyện Xuân Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luyện Xuân Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209620972098209921002101210221032104...74341