Trang 2109, kết quả từ 21081 tới 21090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Công Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Từ Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Quốc Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh VănĐề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh VănĐề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tuấn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuấn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phan Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210421052106210721082109211021112112...74341