Trang 2110, kết quả từ 21091 tới 21100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Từ Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Phan Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 9/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Lương Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Đầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210521062107210821092110211121122113...74341