Trang 2115, kết quả từ 21141 tới 21150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Diển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Từ Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trương Minh Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Từ Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Từ Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Thái Đình Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đình Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Từ Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211021112112211321142115211621172118...74341