Trang 2116, kết quả từ 21151 tới 21160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Từ Văn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Anh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Công Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Công Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ La Quý Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Quý Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211121122113211421152116211721182119...74341