Trang 2114, kết quả từ 21131 tới 21140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Biện Văn Duẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Duẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đăng Doang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Doang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Bá Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bá Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Xuân Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210921102111211221132114211521162117...74341