Trang 2137, kết quả từ 21361 tới 21370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Suy Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Suy Triển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Vĩnh An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vĩnh An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Vĩnh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vĩnh Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Vĩnh An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vĩnh An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...213221332134213521362137213821392140...74341