Trang 2138, kết quả từ 21371 tới 21380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Xuống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Xuống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Tư An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tô Quốc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quốc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Ngọc Tiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Tiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213321342135213621372138213921402141...74341