Trang 2141, kết quả từ 21401 tới 21410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213621372138213921402141214221432144...74341