Trang 2142, kết quả từ 21411 tới 21420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Thần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tất Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần VănThâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần VănThâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213721382139214021412142214321442145...74341