Trang 2143, kết quả từ 21421 tới 21430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Quang Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Tháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Xính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Xính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Xiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Xiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trương Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213821392140214121422143214421452146...74341