Trang 2139, kết quả từ 21381 tới 21390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Toan Khắc Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Toan Khắc Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Quang Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đức Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lại Duy Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Duy Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Xuân Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213421352136213721382139214021412142...74341