Trang 2145, kết quả từ 21441 tới 21450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Tách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Công Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Soái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214021412142214321442145214621472148...74341