Trang 2146, kết quả từ 21451 tới 21460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Sỹ Ruynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Ruynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Rương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Duy Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Ruyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ruyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214121422143214421452146214721482149...74341