Trang 2148, kết quả từ 21471 tới 21480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Đồng Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đồng Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ NguyễnThế Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnThế Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tưởng Văn Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Văn Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trương Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...214321442145214621472148214921502151...74341