Trang 2147, kết quả từ 21461 tới 21470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phi Văn Sế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Văn Sế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Văn Ry

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ry, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Liêu Mạnh Qui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêu Mạnh Qui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214221432144214521462147214821492150...74341