Trang 2149, kết quả từ 21481 tới 21490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ trương Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trương Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Đức Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đức Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214421452146214721482149215021512152...74341