Trang 2150, kết quả từ 21491 tới 21500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Duy Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Ngọc Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đạo Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đạo Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214521462147214821492150215121522153...74341