Trang 2151, kết quả từ 21501 tới 21510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Mơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Văn Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214621472148214921502151215221532154...74341