Trang 2152, kết quả từ 21511 tới 21520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Duy Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thuận Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuận Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Anh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Anh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phi Văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Văn Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214721482149215021512152215321542155...74341