Trang 2215, kết quả từ 22141 tới 22150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Thành Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thành Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Kim Giảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Giảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Phở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Đình Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Phồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...221022112212221322142215221622172218...74341