Trang 2326, kết quả từ 23251 tới 23260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tây Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tây Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Danh Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Danh Niềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương A Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương A Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Mai Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Ngắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ngắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...232123222323232423252326232723282329...74341