Trang 2328, kết quả từ 23271 tới 23280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Dõi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dõi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tất Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Trung Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trung Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Dượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Dượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...232323242325232623272328232923302331...74341