Trang 2330, kết quả từ 23291 tới 23300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thanh Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 19/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Tiến Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 10/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Mạnh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Mạnh Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 13/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 23/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Anh Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Anh Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 13/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...232523262327232823292330233123322333...74341