Trang 2387, kết quả từ 23861 tới 23870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khịt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khịt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...238223832384238523862387238823892390...74341