Trang 2393, kết quả từ 23921 tới 23930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Viết Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Viết Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Quang Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chúm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chúm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đoàn Khắc Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Khắc Ky, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Chuột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Triệu Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Khuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khuynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...238823892390239123922393239423952396...74341