Trang 2461, kết quả từ 24601 tới 24610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Duy Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Duy Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nhân Ngoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhân Ngoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuy Ngoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuy Ngoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245624572458245924602461246224632464...74341