Trang 2466, kết quả từ 24651 tới 24660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Như Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Như Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Tiến Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Mợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Mợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246124622463246424652466246724682469...74341