Trang 2676, kết quả từ 26751 tới 26760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hỉ Minh Coóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hỉ Minh Coóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Chĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bớp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bớp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nngô Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nngô Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Xưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Xưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267126722673267426752676267726782679...74341