Trang 2672, kết quả từ 26711 tới 26720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nổ Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nổ Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Vi Hà Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Hà Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Diêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Diêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266726682669267026712672267326742675...74341