Trang 2673, kết quả từ 26721 tới 26730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Bá Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bá Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Lỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Công Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Công Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Liềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Liềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...266826692670267126722673267426752676...74341