Trang 2671, kết quả từ 26701 tới 26710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thuỷ Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuỷ Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chí Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hán Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Văn Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ph. Văn Bịt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph. Văn Bịt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266626672668266926702671267226732674...74341