Trang 2707, kết quả từ 27061 tới 27070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Duy Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Minh Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270227032704270527062707270827092710...74341