Trang 2708, kết quả từ 27071 tới 27080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tìm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lộc Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Sỹ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 11/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Sỹ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270327042705270627072708270927102711...74341