Trang 2706, kết quả từ 27051 tới 27060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thế Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thế Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Hữu Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Tý Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tý Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270127022703270427052706270727082709...74341