Trang 2704, kết quả từ 27031 tới 27040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269927002701270227032704270527062707...74341