Trang 2711, kết quả từ 27101 tới 27110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Công Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270627072708270927102711271227132714...74341